Przetarg pisemny na sprzedaż ruchomości – samochodu pożarniczego marki STAR 1142, nr rejestracyjny KAG 057F, rok produkcji 1994, stanowiącej własność Gminy Suszec, oraz powołania Komisji Przetargowej