Konferencja pn. „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym” w Suszcu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza oraz Wójt Gminy Suszec zapraszają na konferencję „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym”, która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

                Honorowy patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, zaś patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVS, Radio Silesia i Gwarectwo Myśliwych.

Cele konferencji obejmują prezentację przestrzeni intelektualnej i prawnej oraz praktycznego potencjału środowiska kół łowieckich, możliwych do wykorzystania w zarządzaniu środowiskiem naturalnym na Śląsku, a także zapoznanie środowiska samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli samorządu rolniczego z problematyką łowiecką, budowanie wizerunku śląskiego łowiectwa w oparciu o praktyczne działanie na rzecz lokalnych środowisk i omówienie bieżących problemów związanych ze szkodami łowieckimi, zagrożeniem epidemią afrykańskiego pomoru świń i skutkami orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Prawa Łowieckiego.


Do udziału w konferencji zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządu rolniczego, zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, Kół Łowieckich, a także przedstawiciele instytucji takich jak Śląski Urząd Wojewódzki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, Nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, uczelnie wyższe i szkoły średnie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele mediów centralnych i lokalnych.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.30-9.00 Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

9.00-9.15 Powitanie uczestników – mgr inż. Marian Pawlas, Wójt Gminy Suszec oraz Mariusz Miśka, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

9.15-9.30 Wprowadzenie i omówienie celów konferencji – dr hab. Zbigniew Ciemniewski

9.30-9.55 „Gospodarka łowiecka: ochrona przyrody, zarządzanie zwierzyną czy rekreacja?” –

–  prof. dr hab. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

9.55-10.20 „Gospodarka łowiecka a zrównoważony rozwój rolnictwa” – mgr inż. Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

10.20-10.45 „Rola osłon bezpieczeństwa w ekologii populacji jelenia szlachetnego na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie” – prof. dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15-11.50 Przykłady aktywności Kół Łowieckich „OSTOJA” Gliwice i „KOZIOŁ” w Jaworznie – dr hab. Zbigniew Ciemniewski

·         „Zagospodarowanie pasów przeciwpożarowych na rzecz gospodarki łowieckiej – obwód łowiecki nr 134 na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie”

·         „Dolina rzeki Pszczynki – aktywne budowanie bioróżnorodności”

·         „Współpraca Koła Łowieckiego „KOZIOŁ” w Jaworznie, Urzędu Miasta oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz programu ochrony chomika europejskiego oraz poprawy warunków bytowania gatunków łownych na obrzeżach terenów zurbanizowanych i przemysłowych miasta Jaworzna”

11.50-13.00 Dyskusja moderowana

·         moderacja:

-      dr hab. Zbigniew Ciemniewski

·         paneliści:

-        mgr inż. Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

-        prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

-        mgr inż. Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

-        prof. dr hab. Jakub Borkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

-        mgr inż. Adam Albertusiak – główny specjalista Zespołu ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej RDLP w Katowicach

-        Mariusz Miśka – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.15 Poczęstunek dla uczestników konferencji

 

Załączniki