Zebranie Wiejskie w sołectwie Rudziczka

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Rudziczka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r.(czwartek) o godz.17:00 w remizo-świetlicy w Rudziczce.

Proponowany porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.      Zgłaszanie przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z omówieniem zgłoszonych propozycji.

4.      Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

5.      Sprawy porządkowe.

6.      Zakończenie zebrania.                                                  

                                                                                                                            

      Sołtys Sołectwa Rudziczka

Stanisław Godziek