Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suszec

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z uchwałą w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suszec wraz z zarządzeniem oraz wnioskami o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.