Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec