Konkurs plastyczny „Fantastyczny świat moich snów”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Fantastyczny świat moich snów”. Konkurs jest skierowany do młodych artystów, chcących rozwinąć swoje umiejętności. Tematyka marzeń sennych pozwala na przelanie na papier  fantastycznych wizji i barwne oddanie świata pełnego fantazji i dziecięcej wyobraźni. Pragniemy rozwijać kreatywność dzieci i pozwolić im na pełną artystyczną swobodę, dlatego proponujemy  wykorzystanie  dowolnej  techniki  artystycznego wyrazu.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, mieszkających i uczących się na terenie powiatu pszczyńskiego oraz członkowie sekcji plastycznych z ośrodków kultury powiatu pszczyńskiego. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Technika prac jest dowolna, o czym mówi regulamin konkursu, jednak cała praca nie może wykraczać poza 1 stronę formatu A3.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Joanna Musiolik pod numerem 32 212 44 91 (wew. 19), pod adresem: joanna@kulturasuszec.pl lub osobiście w  biurze Gminnego Ośrodka  Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.