Ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Po raz 15. startuje ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany przez Krajową Administrację Skarbową i Business Center Club.

Konkurs jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego podstawowym celem   jest wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. Wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Przedsiębiorcy oceniają urząd wypełniając ankiety. W ten sposób wybiorą najlepiej funkcjonujące ich zdaniem urzędy skarbowe w Polsce oceniając urzędy pod względem: jakości obsługi podatnika, łatwości komunikacji, kompetencji pracowników. Najbardziej profesjonalne, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który przysługiwać będzie laureatom przez kolejny rok. Termin odsyłania wypełnionych ankiet upływa 26.05.2017 roku. Ankiety przesyłać można zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Business Centre Club pod adresem: www.bcc.org.pl oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

http://www.bcc.org.pl/Urzad-Skarbowy-Przyjazny-Przedsiebiorcy.1129.0.html (link z dokładnymi danymi nt. Konkursu).

 

Adres loży katowickiej wraz z adresem e-mail:

Kanclerz Eugeniusz Budniok

Kanclerz Loży Katowickiej

Loża Katowicka BCC
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
e-mail: loza.katowicka@bcc.org.pl,

e-mail: eugeniusz.budniok@bcc.org.pl