Zarządzenie Nr 2/2017 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego