Przygotowywane spotkanie informacyjne – dotacje dla mieszkańców

Urząd Gminy Suszec planuje zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych mieszkańców naszej gminy w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na działania w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji (dociepleń) oraz instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji solarnych czy paneli fotowoltaicznych). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu w Urzędzie Gminy Suszec telefonicznie – tel. 32 449 30 68, e-mailem: promocja@suszec.pl lub osobiście biuro nr 4 parter w terminie do 21 kwietnia br.

          Podczas zgłoszenia prosimy o przekazanie informacji na jakie przedsięwzięcie planują Państwo pozyskać dofinansowanie oraz prosimy o pozostawienie danych do kontaktu (nr tel. lub adres e-mail). Informacje te posłużą do przygotowania programu spotkania, a także do kontaktu zwrotnego z informacją o miejscu i czasie spotkania.