PRZYPOMNIENIE - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Suszec przypomina, że z dniem 24 marca 2017 r. upływa termin płatności  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Suszec

Bank Spółdzielczy Żory o/Suszec:

15 8456 1019 2001 0000 0446 0002.

zaznaczając w tytule „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne oraz rok i kwartał”.

Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 zł od osoby na miesiąc dla mieszkańców deklarujących segregację odpadów komunalnych  oraz 15 zł od osoby na miesiąc dla  mieszkańców, którzy nie zdeklarowali chęci  segregowania odpadów.

Opłatę wnosi się w danym roku kalendarzowym w następujących terminach:

1.    I kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 marca,

2.    II kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 czerwca,

3.    III kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 września,

4.    IV kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 grudnia.