Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki nr 45 o powierzchni 0,6233 ha i 164/25 o powierzchni 0,5100 ha  położone w Suszcu – dojazd od ul. Stawowej i Wąskiej. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1A – tel. (032)4493073.