OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Drodzy Mieszkańcy!


Przypomina się wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych do końca każdego kwartału. Pierwszą opłatę  należało uiścić do końca września 2013 r., obejmującą miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień.
Stawka opłaty dla mieszkańców segregujących wynosi 8 zł/miesiąc od osoby, natomiast dla mieszkańców niesegregujących wynosi 15 zł/miesiąc od osoby.

Nr konta bankowego Gminy Suszec: 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002. W tytule zaznaczamy: ,, opłata za gospodarowanie   odpadami   komunalnymi,   adres   nieruchomości  z  której     odbierane odpady  komunalne          oraz rok i kwartał".