UCHWAŁY

 

Uchwała - opłata za odpady

Uchwała - wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała - wzór deklaracji

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów

Uchwała - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i i transportu nieczystości ciekłych