Azbest

 INFORMACJA W SPRAWIE AZBESTU

Osoby zainteresowane demontażem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych w 2018 roku proszeni są o kontakt w terminie do dnia 30 marca 2018 r. z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Suszec  (pok. nr 6 - tel. 32 4493071).

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

 

 

 

Apel do mieszkańców w sprawie przekazywania informacji o wyrobach azbestowych

Ponownie przypominam wszystkim zainteresowanym mieszkańcom - osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami /m.in. posiadaczom budynków, obiektów użytkowych, gospodarczych i innych/ o ustawowym obowiązku przedłożenia Wójtowi Gminy Suszec informacji o wyrobach  zawierających azbest.
Informację o wyrobach zawierających azbest należy przedkładać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia, na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa /pokój nr 3 parter/ oraz do pobrania poniżej.
Nadmieniam, że przedsiębiorcy powinni ten obowiązek wypełnić, przedkładając do dnia 31 stycznia każdego roku jeden egzemplarz takiej informacji marszałkowi województwa, a drugi należy przechowywać przez okres 1 roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Proszę o sumienne podejście do tego problemu.


Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Formularz:
Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf (70.57 Kb)